Açıköğretim Hakkında Her Şey

Adalet

Adalet Önlisans Bölümü


Adalet Önlisans Programı; hukuk, etik ve adalet gibi hukukun temel kavramları ile hukuksal sorunların çözümü konularında öğrencilerine adalet hizmet çalışanları yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Bölüm mezunları Açıköğretim Fakültesi Adalet Önlisans Programı Diploması alırlar.

Adalet Önlisans Programı mezunları adalet saraylarında yardımcı hizmet personel ya da hukuk bürolarında yardımcı personel olarak iş bulabilmektedirler.

Adalet Önlisans Programı ile ilgili detaylı bilgileri Açık Öğretim Fakültesi irtibat bürolarından alabilirsiniz.

Adalet Önlisans Programı Çıkan Sorular ve Cevapları

Adalet Önlisans Bölüm Dersleri

1. Yarıyıl Dersleri
-Adalet Meslek Etiği
-Almanca 1
-Temel Bilgi Teknolojileri I
-Fransızca 1
-Hukukun Temel Kavramları
-İdare Hukukuna Giriş
-Medeni Hukuk I
-Türk Anayasa Hukuku
-Halkla İlişkiler ve İletişim
İngilizce 1

2. Yarıyıl Dersleri
-Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar
-İdari Yargı
-İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri
-Kalem Mevzuatı
-Almanca 2
-Temel Bilgi Teknolojileri II
-Fransızca 2
-İnfaz Hukuku
-Medeni Hukuk II
-İngilizce 2
3. Yarıyıl Dersleri
-Büro Teknolojileri
-Ulusal Yargı Ağı Projesi I
-Medeni Usul Hukuku
-Memur Hukuku
-Ceza Hukuku
-Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku
-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
-Türk Dili I
4. Yarıyıl Dersleri
-Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi
-Ulusal Yargı Ağı Projesi II
-Avukatlık ve Noterlik Hukuku
-Ceza Muhakemesi Hukuku
-İcra İflas Hukuku
-Ticaret Hukuku
-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
-Türk Dili II