Açıköğretim Hakkında Her Şey

Laborant ve Veteriner Sağlık

Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Bölümü


Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programı;

Bölüm mezunları Açık Öğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programı Diploması alırlar.

Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programı mezunları

Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programı ile ilgili detaylı bilgileri Açık Öğretim Fakültesi irtibat bürolarından alabilirsiniz.

Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programı Çıkan Sorular ve Cevapları

Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Bölüm Dersleri

1. Yarıyıl Dersleri
 • ALMANCA I
 • FRANSIZCA I
 • HÜCRE KİMYASI
 • İNGİLİZCE I
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I
 • TEMEL VETERİNER ANATOMİ
 • TEMEL VETERİNER FİZYOLOJİ
 • TEMEL VETERİNER GENETİK
 • TEMEL VETERİNER HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
 • TEMEL ZOOTEKNİ
2. Yarıyıl Dersleri
 • ALMANCA II
 • FRANSIZCA II
 • HAYVAN DAVRANIŞLARI VE REFAHI
 • HİJYEN VE SANİTASYON
 • İNGİLİZCE II
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II
 • TEMEL VETERİNER BİYOKİMYA
 • TEMEL VETERİNER MİKROBİYOLOJİ VE İMMÜNOLOJİ
 • TEMEL VETERİNER PARAZİTOLOJİ
 • VETERİNER LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE PRENSİPLERİ
3. Yarıyıl Dersleri
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
 • TEMEL SÜRÜ SAĞLIĞI YÖNETİMİ
 • TEMEL VETERİNER PATOLOJİ
 • TEMEL YEM BİLGİSİ VE HAYVAN BESLEME
 • TÜRK DİLİ I
 • VETERİNER HİZMETLERİ MEVZUATI VE ETİK
 • VETERİNER MİKROBİYOLOJİ VE EPİDEMİYOLOJİ
 • VİROLOJİ
4. Yarıyıl Dersleri
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
 • DOĞUM BİLGİSİ VE SUN’İ TOHUMLAMA
 • GIDA GÜVENLİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ
 • HAYVANCILIK EKONOMİSİ
 • LABORATUVAR HAYVANLARI YETİŞTİRME VE SAĞLIĞI
 • TEMEL KLİNİK BİLGİSİ
 • TEMEL VETERİNER FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ
 • TÜRK DİLİ II