Açıköğretim Hakkında Her Şey

Marka İletişimi

Marka İletişimi Ön Lisans Bölümü


Marka İletişimi Ön Lisans Programı;

Bölüm mezunları Açık Öğretim Fakültesi Marka İletişimi Ön Lisans Programı Diploması alırlar.

Marka İletişimi Ön Lisans Programı mezunları

Marka İletişimi Ön Lisans Programı ile ilgili detaylı bilgileri Açık Öğretim Fakültesi irtibat bürolarından alabilirsiniz.

Marka İletişimi Ön Lisans Programı Çıkan Sorular ve Cevapları

Marka İletişimi Ön Lisans Bölüm Dersleri

1. Yarıyıl Dersleri
 • ALMANCA I
 • FRANSIZCA I
 • GENEL İŞLETME
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • İLETİŞİM BİLGİSİ
 • İNGİLİZCE I
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ
 • PSİKOLOJİ
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I
2. Yarıyıl Dersleri
 • ALMANCA II
 • BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ
 • FRANSIZCA II
 • GENEL UYGARLIK TARİHİ
 • HALKLA İLİŞKİLER
 • İNGİLİZCE II
 • MARKA İLETİŞİMİNDE ANALİZ VE ARAŞTIRMA I
 • MARKA VE YÖNETİMİ
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II
 • ULUSLARARASI İLETİŞİM
3. Yarıyıl Dersleri
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
 • İKNA EDİCİ İLETİŞİM
 • MEDYA PLANLAMA
 • PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
 • REKLAMCILIK
 • TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
 • TÜRK DİLİ I
 • YENİLİK YÖNETİMİ
4. Yarıyıl Dersleri
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
 • DİJİTAL İLETİŞİM VE YENİ MEDYA
 • GÖRSEL KÜLTÜR
 • MARKA İLETİŞİM KAMPANYALARI
 • MARKA İLETİŞİMİ TASARIMI VE UYGULAMALARI
 • MARKA İLETİŞİMİNDE ANALİZ VE ARAŞTIRMA II
 • REKLAMDA YARATICILIK VE YAZARLIK
 • TÜRK DİLİ II