Açıköğretim Hakkında Her Şey

İktisada Giriş I

İktisada Giriş I

Ünite No: 1
Konusu: İktisadın Temel Kavramlarına Giriş

İktisada Giriş I

Ünite No: 2
Konusu: Arz, Talep ve Piyasa Dengesi

İktisada Giriş I

Ünite No: 3
Konusu: Talep ve Arz Esneklikleri ve Uygulamaları

İktisada Giriş I

Ünite No: 4
Konusu: Tüketici ve Üretici Tercihlerinin Temelleri

Ünite No: 5
Konusu: Üretim ve Maliyet Analizi

İktisada Giriş I

Ünite No: 6
Konusu: Tam Rekabet Piyasası

İktisada Giriş I

Ünite No: 7
Konusu: Eksik Rekabet Piyasaları

İktisada Giriş I

Ünite No: 8
Konusu: Kamusal (Sosyal) Mallar, Dışsallıklar,Asimetrik Bilgi ve Sosyal Tercih