Açıköğretim Hakkında Her Şey

Türkiye Ekonomisi

Türkiye Ekonomisi

Ünite No: 1
Konusu: Türkiye Ekonomisinin Temel Özellikleri ve Dünya Ekonomisindeki Yeri

Türkiye Ekonomisi

Ünite No: 2
Konusu: Türkiye’de Milli Gelir, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk

Türkiye Ekonomisi

Ünite No: 3
Konusu: Kamu Ekonomisinde Gelişmeler

Türkiye Ekonomisi

Ünite No: 4
Konusu: Temel Sektörlerde Gelişmeler I: Tarım Sektörü

Ünite No: 5
Konusu: Temel Sektörlerde Gelişmeler II: Sanayi Sektörü

Türkiye Ekonomisi

Ünite No: 6
Konusu: Temel Sektörlerde Gelişmeler III: Hizmetler Sektörü

Türkiye Ekonomisi

Ünite No: 7
Konusu: Türkiye’de Finansal Yapı, Krizler ve Ekonomik İstikrar Kararları

Türkiye Ekonomisi

Ünite No: 8
Konusu: Ödemeler Dengesi, Dış Borçlar ve Döviz Piyasası